Arbeidsrecht

zoek knopje

Zoek direct een advocaat

Consumenten

Rechten en plichten in het arbeidsrecht

Alle rechten en plichten die werknemers en werkgevers hebben zijn vastgelegd in het arbeidsrecht. Iedereen die werkt of werk verschaft heeft hier dus mee te maken. Als er onduidelijkheden zijn, kunt u altijd terugvallen op dit arbeidsrecht. Heeft u een conflict met uw werkgever? Een arbeidsrecht advocaat kan u van deskundig juridisch advies voorzien en u helpen om er samen met uw werkgever uit te komen. Zowel werkgevers als particulieren vinden via ons netwerk een deskundige advocaat op het gebied van arbeidsrecht in hun regio.

Ontslagrecht

Bent u ontslagen of wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn binnen het ontslagrecht? Wanneer is er sprake van een ontslagvergoeding en wat mag u vragen of verwachten? Een deskundige advocaat helpt u graag al deze vragen te beantwoorden.

De bij ons aangesloten advocatenkantoren zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Dit betekent dat zij voldoen aan alle kwalificaties en veel kennis en kunde hebben op dit rechtsgebied. Zij beschikken over de juiste kennis om u uitstekend te kunnen adviseren en te ondersteunen bij juridische procedures. Aarzel niet om contact te zoeken met een specialist als u problemen heeft op dit gebied. Het kan erg belangrijk zijn voor uw toekomst om conflicten op dit gebied op de juiste wijze op te lossen.

Bedrijven

Rechten binnen het arbeidsrecht

Als u werknemers in dienst heeft, krijgt u automatisch te maken met het arbeidsrecht. In deze wet staan de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer. Zo moet een arbeidsovereenkomst aan een heel aantal voorwaarden voldoen en is ook ontslag niet altijd zomaar mogelijk.

Het ontslagrecht

In het ontslagrecht is vastgelegd aan welke regels u en uw werkgever zijn verbonden bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. De werknemer wordt op deze manier door de overheid beschermt tegen ontslag. Kort gezegd moet er altijd een geldige reden zijn voor het ontslag. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet ontslag in Nederland worden aangevraagd bij het CWI. Deze instantie onderzoekt of u een geldige reden heeft om de werkgever te ontslaan.

Er zijn vier manieren voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst:
• Beëindiging van rechtswege: de looptijd van het contract loopt af.
• Beëindiging met wederzijds goedvinden: als beide partijen het contract willen ontbinden kan dat altijd.
• Beëindiging door opzegging: opzegging in de proeftijd, of daarna door de werknemer, met inachtneming van de opzegtermijn, de werkgever (met toestemming van het CWI) of op grond van dringende reden (op staande voet).
• Beëindiging door uitspraak tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter

Heeft u een advocaat nodig bij een conflict met een werknemer? Via ons landelijke netwerk vindt u snel en gemakkelijk een deskundige arbeidsrecht advocaat.